Trang 928, kết quả từ 9271 tới 9280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Cao Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Lầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cô Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cô Trinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Cổ Kim Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cổ Kim Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...923924925926927928929930931...74341