Trang 927, kết quả từ 9261 tới 9270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tấn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Việt Băng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Việt Băng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...922923924925926927928929930...74341