Trang 951, kết quả từ 9501 tới 9510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mai Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Mẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...946947948949950951952953954...74341