Trang 946, kết quả từ 9451 tới 9460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Đội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...941942943944945946947948949...74341