Trang 948, kết quả từ 9471 tới 9480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Mai Văn Sun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Sun, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...943944945946947948949950951...74341