Trang 953, kết quả từ 9521 tới 9530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiễm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhậm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...948949950951952953954955956...74341