Trang 952, kết quả từ 9511 tới 9520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Tấn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...947948949950951952953954955...74341