Trang 955, kết quả từ 9541 tới 9550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hà Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Quan Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quan Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Chiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lâm Quang Sấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Sấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...950951952953954955956957958...74341