Trang 957, kết quả từ 9561 tới 9570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...952953954955956957958959960...74341