Trang 958, kết quả từ 9571 tới 9580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Pho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Pho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...953954955956957958959960961...74341