Trang 960, kết quả từ 9591 tới 9600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hiệp Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiệp Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lương Đắc ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đắc ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lương Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lương Đắc Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đắc Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lương Đắc Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đắc Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lương Đắc Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đắc Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lương Đắc Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đắc Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...955956957958959960961962963...74341