Trang 959, kết quả từ 9581 tới 9590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Hoàng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lương Kim Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Kim Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương Minh Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lương Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...954955956957958959960961962...74341