Trang 961, kết quả từ 9601 tới 9610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Chiến Lãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Lãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Chiến Sĩ Trên Về

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Sĩ Trên Về, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Chiến Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Đấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Võ Văn Tạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tạp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Chiến Lủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Lủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Chiến Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...956957958959960961962963964...74341