Trang 962, kết quả từ 9611 tới 9620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Cao Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Cao Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thoáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...957958959960961962963964965...74341