Trang 970, kết quả từ 9691 tới 9700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khưu Cẩm Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu Cẩm Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Mảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lương Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ trần Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Chện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...965966967968969970971972973...74341