Trang 969, kết quả từ 9681 tới 9690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Thành Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thành Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Tấn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tấn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tăng Lên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Lên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trung Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Thị Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thị Bài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Chí Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Chí Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...964965966967968969970971972...74341