Trang 968, kết quả từ 9671 tới 9680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Trước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Tài Kép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tài Kép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Chí Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Chí Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...963964965966967968969970971...74341