Trang 967, kết quả từ 9661 tới 9670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ TRịnh Văn Nhỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRịnh Văn Nhỡ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 7. Liệt sĩ Dương Văn Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 8. Liệt sĩ Bùi văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 10. Liệt sĩ Trần Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...962963964965966967968969970...74341