Trang 966, kết quả từ 9651 tới 9660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lý Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lý Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1991, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lý Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Huỳnh Kim Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kim Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Chiến Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Thạch Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Quốc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...961962963964965966967968969...74341