Trang 965, kết quả từ 9641 tới 9650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Phước Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phước Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Phước Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phước Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Thị Mươnn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Mươnn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Căn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Liên Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liên Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...960961962963964965966967968...74341