Trang 10064, kết quả từ 100631 tới 100640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Bửu Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bửu Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Ne

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Ne, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100591006010061100621006310064100651006610067...74341