Trang 10067, kết quả từ 100661 tới 100670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Lênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Lênh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Thị Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị KIm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị KIm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Hoàng Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Nga, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phùng Văn Giáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Giáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100621006310064100651006610067100681006910070...74341