Trang 10171, kết quả từ 101701 tới 101710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tiến Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Trần thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Đỗ Trọng Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Cử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần thị Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trương Công Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Như ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Giang Đức Nhĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Đức Nhĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lư Văn Bẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lư Văn Bẩu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101661016710168101691017010171101721017310174...74341