Trang 10568, kết quả từ 105671 tới 105680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Từ Thị Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Thị Chim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Dực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105631056410565105661056710568105691057010571...74341