Trang 10572, kết quả từ 105711 tới 105720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Ngô Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105671056810569105701057110572105731057410575...74341