Trang 10575, kết quả từ 105741 tới 105750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Tấn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Ngai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Ngai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105701057110572105731057410575105761057710578...74341