Trang 10576, kết quả từ 105751 tới 105760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Anh Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Anh Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thế Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Ân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Công Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thu Quang Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thu Quang Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đầu Thanh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đầu Thanh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105711057210573105741057510576105771057810579...74341