Trang 10676, kết quả từ 106751 tới 106760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Công Cả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Cả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lưu Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106711067210673106741067510676106771067810679...74341