Trang 10680, kết quả từ 106791 tới 106800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 3/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Quang Mên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Mên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lúa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lụt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106751067610677106781067910680106811068210683...74341