Trang 10681, kết quả từ 106801 tới 106810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 27/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dặn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dặn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trí Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106761067710678106791068010681106821068310684...74341