Trang 10684, kết quả từ 106831 tới 106840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Thùy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thùy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Săn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Săn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Sai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...106791068010681106821068310684106851068610687...74341