Trang 10690, kết quả từ 106891 tới 106900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Răn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Răn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Rẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Rẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thị Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Công Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106851068610687106881068910690106911069210693...74341