Trang 1077, kết quả từ 10761 tới 10770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Thế Mốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Mốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Khương Trung Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Trung Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Minh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lộc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lộc Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Như Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Đúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107210731074107510761077107810791080...74341