Trang 1080, kết quả từ 10791 tới 10800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Trúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 25/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lâm Sơn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sơn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Hữu Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 7/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107510761077107810791080108110821083...74341