Trang 1079, kết quả từ 10781 tới 10790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Vũ Sơn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Sơn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Thế Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Sơn Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sơn Quê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trung Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Trưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107410751076107710781079108010811082...74341