Trang 1081, kết quả từ 10801 tới 10810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Phất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Phất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 5/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Sỹ Thắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Thắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 18/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Tất Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tất Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Vải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Quang Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Đình Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Xuân Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Xoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Xoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Tiến Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Tiến Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107610771078107910801081108210831084...74341