Trang 1082, kết quả từ 10811 tới 10820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Xuân Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bạch Gia Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Gia Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Việt Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Việt Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thanh Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Việt Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Việt Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiếp Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiếp Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107710781079108010811082108310841085...74341