Trang 1083, kết quả từ 10821 tới 10830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mach Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mach Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Thái Thượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Thái Thượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Bường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107810791080108110821083108410851086...74341