Trang 1085, kết quả từ 10841 tới 10850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đăng Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quang Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đăng Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108010811082108310841085108610871088...74341