Trang 1086, kết quả từ 10851 tới 10860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Bầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Bầy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Xuân Thiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Thiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Minh Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Thuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108110821083108410851086108710881089...74341