Trang 1088, kết quả từ 10871 tới 10880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Đình Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Dụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Xuân Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Bá Ngỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Ngỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Xuân Hiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hiêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108310841085108610871088108910901091...74341