Trang 1089, kết quả từ 10881 tới 10890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Diến An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diến An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tựa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Hồ Khắc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khắc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mua, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hoàng Như Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Phấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108410851086108710881089109010911092...74341