Trang 1091, kết quả từ 10901 tới 10910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Thị Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thị Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Thị Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Xuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108610871088108910901091109210931094...74341