Trang 1092, kết quả từ 10911 tới 10920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Công Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108710881089109010911092109310941095...74341