Trang 1093, kết quả từ 10921 tới 10930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Công Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 15/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Xưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Xưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108810891090109110921093109410951096...74341