Trang 1094, kết quả từ 10931 tới 10940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Công Sửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Sửa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Công Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Công Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 2/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108910901091109210931094109510961097...74341