Trang 1096, kết quả từ 10951 tới 10960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Rương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Rương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Công Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Thị Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Mới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Công Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Công Giãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Giãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mụn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mụn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109110921093109410951096109710981099...74341