Trang 1097, kết quả từ 10961 tới 10970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Dỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Dỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Thị Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109210931094109510961097109810991100...74341