Trang 1098, kết quả từ 10971 tới 10980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Giỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Giỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đỗ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đỗ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109310941095109610971098109911001101...74341