Trang 1099, kết quả từ 10981 tới 10990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Thiết Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thiết Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Thế Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Thị Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thị Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 16/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109410951096109710981099110011011102...74341